Bakgrund

Bakgrund

Det finns mycket att säga om denne 1900-talets stora predikant. Han var aktiv från 1916 till 1992 och berörde tiotusentals, kanske upp till hundratusentals människor i Norden och USA. En av orsakerna till hans stora genomslagskraft var nog att han vågade erkänna sin egen svaghet och sitt beroende av Gud. Han hade en medkänsla för människor i nöd och ägnade sitt liv åt att hjälpa dem till frälsning.

Källor:

  • Frank Mangs: Högst personligt 1977, 1978 och 1980
  • Runar Eldebo: Den ensamma tron, en studie i Frank Mangs predikan.1997, Libris
  • Bertil Paulson: Frank Mangs i närbild, Harriers. 1984
  • Simo Talvitie: Mies Jumalan lähettämä. 1957. Kuva ja Sana
  • Tomas Sjödin: Den fallna manteln. En röst i sin tid - en utmaning i vår tid. 1995. Libris