Foto: Alexander Store

Hur stöder män varandra inom församlingen?

Tankar från Edward Holmbergs karabrunch den 20.2.2016, under temat "Äkthet, ansvar, kärlek".

Konstnärligt och kreativt på kvinnofrukost med Sanna Ek

Lördagen 13.2 gästades FMC av Sanna Ek, konstnär och mångsysslare.

Karabrunch med Daniel Norrback

“Glädjens Herre varen gäst vid vårt bord idag. Gör vår måltid till en fest efter ditt behag…” så lät karlastämmorna, vid karabrunchen 30.1.2016

Öppet forum med Lucas Snellman

Den 25.1.2016 besöktes FMC av Lucas Snellman, ledande sakkunnig i enheten för kommunikation vid Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA). Snellman talade under temat "Kyrkans närvaro i olika medier".

Kvinnofrukost med Nina Sjölander

En kylig vinterlördag 16.1.2016 samlades kvinnorna till årets första kvinnofrukost på Frank Mangs Center.

Närpes pensionärsförenings julmiddag

2.12.2015 firade Närpes pensionärsförening jul. Det blev en läcker julmiddag på Frank Mangs Center.

Minnesstund

28.11.2015 Hölls det en minnesstund på Frank Mangs Center.

Farsdagslunch

Den 8 november hölls det farsdagslunch på Frank Mangs Center, med Jan-Peter Ivars från Rent a Chef bakom kulisserna.

Pastorssamling på Frank Mangs Center

Den 21.10 samlades pastorer i Sydösterbotten i Mangsgården på Frank Mangs Center.

Ungdomssamling

Den 15 oktober hölls den första ungdomssamlingen på länge på Frank Mangs Center!