Foto: Alexander Store

Öppet forum: Flyktingar

Den 13 april delade Håkan Enqvist med sig av erfarenheter gällande flyktingar och invandring, och svarade på deltagarnas frågor.

Bondedag 21.03.2015

Den 21 mars uppmärksammades bonden lite extra på Frank Mangs Center.

Ny bok !

En samling av Frank Mangs texter som kallats "Äta in Livet " ges nu ut för första gången av Frank Mangs Center !

Frank Mangs egen bön

Bönen av Frank Mangs själv är från 1985 då Mangsfonden i Sverige grundades. Mangsfondens ordförande Jonas Brandström förmedlade den till Frank Mangs Center i samband med invigningen av Mangsgården den 26 juli 2001. Mangsfondens intentioner överfördes samtidigt till Frank Mangs Center.

Frank Mangs Center valde modern uppdateringsplatform

Frank Mangs Center har glädjen att presentera sin nya webbsida för er! Största förändringarna är att sidan är enklare och fräschare att använda och smidigare att administrera och uppdatera.