1920-luku

Ruotsin vuodet

Syksyllä 1923 Lähetyskirkko kutsui Mangsin Uppsalan. Hänen kokouksensa jatkuivat kolmen viikon ajan. Seuraavana keväänä hänet kutsuttiin saarnaamaan Göteborgiin. Kolmen kuukauden ajan hän piti 12 kokousta viikossa. Härätys oli kaupungin suurin kulttuuritapahtuma. Kodeissa rukoiltiin ja ihmiset alkoivat laulaa hengellisiä lauluja. Myös vastustajat heräsivät. Eri tahot levittivät lentolehtisiä ja Mangsin vastaisia traktaatteja.

Mangsin kampanjat jatkuivat muissa kaupungeissa, muun muassa Tukholmassa, Boråsissa ja Jönköpingissä. Herätys levisi kaikkialle. Samaan aikaan jännitys Ruotsin Lähetyskirkon ja Helluntailiikkeen välillä kiristyi. Yhteistyö eri kirkkokuntien välillä ei kuitenkaan ollut harvinaista: Örebrossa seurakunnat rakensivat yhteisen kokousteltan, johon mahtui 3000 henkilöä ja myös Jönköpingissä järjestettiin alianssikokouksia. - "Mangsin rohkaisevat sanat ja henkinen tarkkanäkö, sekä pyhällä hengellä vahvistettu luonnonlahjakkuus ja suuri rakkaus loi kristillisen yhteishengen rajoista riippumatta."

Evankelista Erik Larsson on kertonut, että Mangs erottui muista puhujista. Oli kuin Jeesus olisi ollut Mangsin vierellä puhujankorokkeella, kun taas toiset saarnaajat rukoilivat Jumaa, joka oli jossakin korkealla taivaassa. Mitalilla oli kuitenkin myös kääntöpuolensa. Päiväkirja vuodelta 1931 Jönköpingistä kertoo, miten uupunut Mangs oli.

Eri tahot halusivat sijoittaa Mangsin tiettyyn kirkkokuntaan. Mangsia vaadittiin tekemään valinta.

Muistelmissaan Mangs kirjoittaa: "En tuntenut kuuluvani mihinkään kolmesta kirkkokunnasta. He halusivat jokainen, että tanssisin juuri heidän pillinsä mukaan. Se olisi minulle täysin mahdotonta." – "Minä tunnustan vain yhden seurakunnan ja se on jumalan omien seurakunta!"