Ståbackan kylä

Ståbackan kylä on pieni ja viihtyisä kylä Närpiön eteläosassa. Sille luonteenomaista ovat kaunis luonto ja ystävälliset ihmiset. Kylällä on pitkät perinteet ja monet perhekunnat ovat asuneet siellä sukupolvien ajan. Ståbackan kylässä on aina ollut elämää, joka johtunee osaltaan suhteellisen suuresta lasten lukumäärästä perhettä kohti. Meren ja rannikon läheisyys on ollut ja on yhä edelleen hieno lisäarvo.

Frank Mangs Center on luonnollisesti pyrkinyt lisäämään Ståbackan näkyvyyttä.

Kylän nimen syntyhistoriasta on useita teorioita. Tässä niistä joitakin: Nimi on voinut johtua alueen halki vaeltaneiden ihmisten ja hevosten levähdyspaikasta kylässä mäkien välissä. Toiset arvelevat nimen tulleen siitä, että seudulla olisi aiemmin ollut paljon kantoja (stubb) ja sen takia kylää olisi alettua kutsumaan nimellä "Stubbebacken" - Kantomäki. Kukaan ei kuitenkaan ole varma nimen todellisesta syntyhistoriasta.

Ståbackan vajat

Ståbackan vajat ovat olleet kylän asukkaiden vene- ja kalastusvajoja. Ståbackan maanviljelijöillä on ollut edistyksellistä kalastustoimintaa. Erityisesti silakkaa kalastettiin, mutta myös hauki, ahven, siika, lohi ja lahna kuuluivat valikoimiin. Kalaa riitti myös lähikylien asukkaille. Nykyään kalastusta harrastetaan vain vapaa-aikana.

Kuvan venevajat on säilytetty alkuperäisessä asussaan. Niiden paikkaa on vaihdettu muutamaan otteeseen ja nykyiselle paikalleen ne on siirretty 1900-luvun alussa maaperän kohoamisen seurauksena.

Bjärggropen

Berg

1980-luvun alussa rakennettiin kylän halki kulkevaa uutta tietä. Siihen tarvittiin soraa. Tästä louhinnasta syntyi noin yhden hehtaarin suuruinen "Bjärggropen". Se alkoi hitaasti mutta varmasti täyttyä lähdevedellä. Siinä vesi pysyy kirkkaana ja puhtaana, koska se jatkuvasti juoksee vuoren rakosissa. Vesi on niin hyvälaatuista, että sitä voi käyttää jopa juomavetenä.

On elämys uida lammessa osin paikan ainutkertaisuuden tähden, osin loistavan vedenlaadun tähden. Lammesta on tullut suosittu uimapaikka, erityisesti nuorten keskuudessa. Alue on yksityisomistuksessa ja jokamiehenoikeudet pätevät.

Jotkut eivät tunnu muistavan, että lammella ei ole ketään, joka keräisi pois sinne heitetyt roskat. Jotta voimme kaikki viihtyä lammella, ota mukaasi ne roskat, joita sinulla tulee siellä käydessäsi.

Ståbackan koulutupa

Ståbackan koulutupa oli seudun ensimmäisiä koulurakennuksia. Rakentaminen aloitettiin vuonna 1880 ja vuotta myöhemmin rakennus oli valmis. Aloitteen koulun rakentamiselle teki jo vuonna 1875 Carl Gustav Ehrström. Nykyisin koulua käytetään erilaisiin kyläkokouksiin.

Vuori

Vuori on luonnonkaunis ympäristö keskellä kylää. Aiemmin se oli tärkeä paikka, jossa oli seitsemän tuulimyllyä, tanssilava ja joitakin pienempiä rakennuksia. Paikalla näkee edelleen rakennusten perustuksia ja asuinympäristöön kuuluvia kasveja, kuten syreenejä.