Sverigeåren

Sverigeåren

Sedan följde kampanjer i Stockholm, Borås, Jönköping, Stockholm. Väckelse överallt. Samtidigt stod han mitt i spänningsfältet mellan Svenska Missionsförbundet och Pingströrelsen. I Örebro samarbetade olika församlingar med möteskampanjen. Man byggde t.o.m ett tält för 3000 personer. Likaså i Jönköping. "Mangs uppmuntrande ord och psykologiska skarpsyn och av Anden stärkta naturbegåvning och stora kärlek inbjöd till kristen samhörighet oberoende av gränser."

Evangelisten Erik Larsson har sagt, att det som var annorlunda med Mangs var att det var som om Mangs hade Jesus med sig i talarstolen, medan andra predikanter brukade be till en Gud högt uppe i himmelen. Men ur Mangs dagboksanteckningar från Jönköping 1931 får man blicka in i insidan av dessa stora kampanjer.

Det fanns håll som ville placera Mangs i något samfund. Du måste bestämma dig, krävde man. I självbiografin skriver Mangs:

"Jag var främling inför alla tre. Ty de ville att jag skulle dansa efter deras pipa. Och det var någonting som var absolut omöjligt för mig." ... "Jag erkänner bara en församling och det är gudsfolkets församling!"