Bolaget

Ab Mangsgården Oy

Bolaget bildades 23.3.2002 och registrerades 4.7.2002. Aktiekapitalet är 67.200 euro fördelat på 400 aktier och 81 aktieägare. Bolaget äger Mangs lägenhet Rnr. 5:21 i Närpes, Ståbacka. Fastigheten omfattar en bostadsbyggnad samt 9,16 ha tomt och skogsmark. Ca 1,0 ha av Mangs lägenhet 5:21 arrenderas av Frank Mangs Center rf.

Bolagets verksamhetsområde är att äga och uthyra Mangs lägenhet RNr 5:21 i Ståbacka by i Närpes stad och att på den bedriva förlags- och tryckerirörelse samt turistfrämjande verksamhet inklusive inkvartering och förplägnad. Bolaget kan även äga och uthyra andra fastigheter samt inneha värdepapper ävenså idka bokhandel samt producera och sälja AV-material och presentartiklar.