Nyheter

Talare på Mangsveckan 13-16.8

Håkon Fagervik är född på Seløya i Nordnorge och arbetade först som yrkesfiskare. Efter att i unga år ha kommit till tro blev han med tiden istället en människofiskare! Han har verkat som evangelist, både nationellt och internationellt. År 1992 grundade han missionsorganisationen Nordic Harvest Mission som en hjälporganisation för missionsverksamhet i Östeuropa, bl.a. i Ukraina. Man bedriver även ett stort missionsarbete i Filippinerna. Håkon Fagervik har även startat Nordisk Bønnesenter i Levanger i Norge, som varje år samlar flera tusen förebedjare till bön och lovsång för nationen. Håkon brinner för väckelse och anser att bön är en nyckel till andligt genombrott. Håkon Fagervik har sin bakgrund i Missionskyrkan i Norge, ett samfund som blev förvandlat av Mangsväckelsen i mitten av 1900-talet. Han är gift med Liv och har sex barn och sexton barnbarn.

Rauno Karmitsa föddes i Rautavaara, men familjen flyttade i tidiga år till Sverige där han växte upp. Han är utbildad musiker och har i många år jobbat som ungdomspastor både i Sverige och i Finland. Idag reser Rauno Karmitsa sedan femton år tillbaka runt på fria kallelser som sångarevangelist. Hans vision är att tända församlingarna i Norden till att be och lovsjunga Herren. Rauno tror på att bönen är det primära i församlingens gudstjänstliv och det som väcker de olika nåde- och tjänstegåvorna till liv. När en människa får uppleva Guds närvaro i församlingen, kan hon inte motstå den ljuvlighet som Herren vill ge redan i denna tid vi lever. Rauno Karmitsa bor i Östermyra (Seinäjoki) och är gift med Minna. De har två döttrar. På fritiden är han en ivrig sportfiskare.

Asbjørn H.T. Johansen föddes i Stavanger i Sydnorge, där hans far Henry upplevde stora väckelser och grundade flera församlingar på Sør-og Vestlandet i Norge. Under denna period samarbetade fadern mycket med Frank Mangs. Asbjørn kom till tro som tonåring och upplevde tidigt ett kall till heltidstjänst. Han har därefter i många år verkat som riksevangelist i Missionskyrkan i Norge. Under denna tid har han fått uppleva många väckelser. Asbjørn är känd som en ekumenisk förkunnare med ett tilltal särskilt till unga människor. Idag är Asbjørn Johansen pensionär, men still going strong! Han bor i Skien i Norge tillsammans med sin fru Solveig. De har två söner och fem barnbarn.