Nyheter

Mangsveckan

« Tillbaka

Biskop emeritus Erik Vikström är född år 1941. Han är teologie doktor och författare till ett tiotal böcker, varav några herdabrev. Vikström var biskop för Borgå stift i 24 år. I yngre år var han en av initiativtagarna till Studentmissionen och var senare aktiv i den inomkyrkliga väckelserörelsen Luthersk Inremission (LIM). Han har också i två olika repriser varit Finska Missionssällskapets (FMS) missionär i Tanzania, där han verkat som lärare vid Makumira Theological College. Erik Vikström bor med hustrun Kerstin i Borgå. De har fyra barn, åtta barnbarn och tre barnbarnsbarn.

Olof Edsinger är född år 1976 och uppvuxen inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS). Han är teolog och författare, och har redan hunnit skriva ett dussintal böcker – de flesta på teman som knyter an till Bibeln och det kristna lärjungaskapet. Efter att under nio år ha arbetat som generalsekreterare för EFS:s barn- och ungdomsorganisation Salt, och tre år som ledarutvecklingskonsulent i NLM ung i Norge, är han sedan hösten 2017 generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Han bor utanför Uppsala, är gift med Mona och de har tre barn tillsammans.