Nyheter

Biskop emeritus Erik Vikström

« Tillbaka

Gästtalare under Mangsveckan

Biskop emeritus Erik Vikström är född år 1941. Han är teologie doktor och författare till ett tiotal böcker, varav några herdabrev. Vikström var biskop för Borgå stift i 24 år. I yngre år var han en av initiativtagarna till Studentmissionen och var senare aktiv i den inomkyrkliga väckelserörelsen Luthersk Inremission (LIM). Han har också i två olika repriser varit Finska Missionssällskapets (FMS) missionär i Tanzania, där han verkat som lärare vid Makumira Theological College. Erik Vikström bor med hustrun Kerstin i Borgå. De har fyra barn, åtta barnbarn och tre barnbarnsbarn.