Historik

Hur allt började

Efter Frank Mangs död år 1994 ansåg många närpesbor att hemgården borde bevaras. Den stod tom och öde sedan brodern August Mangs dött på 1970-talet. När Franks brorson Elis på grund av ålder ville sälja tomten med dithörande byggnader inklusive ett nyare bostadshus, skred några närpesbor till verket. Ett aktiebolag grundades och till initiativtagarnas stora förvåning fick man ihop 80 aktieägare vilket möjliggjorde ett köp av tomten, hemgården och tegelhuset samt 9.5 hektar skog till Ab Mangsgården Oy. Samtidigt grundades föreningen Frank Mangs Center r.f.

Verksamheten inleddes sommaren 2002 med en 2,5 h lång dramatisering av Frank Mangs liv och budskap, "Sången om livet". Den skrevs av Trygve Erikson som också medverkade i pjäsen som berättare och Frank Mangs. Sången om livet uppfördes under tre sommrar på gårdsplanen framför hemgården. Den finns också bevarad som film (se webshop). Efter detta har det fallit sig naturligt att fortsätta med dramaföreställningar under sommarsäsongen (se verksamhet).

Mästarens väg

Under det första verksamhetsåret påbörjades också en grundlig renovering av huvudbyggnaden. Tack vare EU-bidrag, bidrag från Närpes stad, Svenska kulturfonden och otaliga timmar av frivilligt arbete kunde detta omfattande arbete slutföras. Den 26 juli 2003 invigdes Mangsgården under högtidliga tecken. Idag är den en fin och fungerande kursgård i äkta österbottnisk stil. I samband med invigningen överförde också Mangsfonden i Sveriges ordförande Jonas Brandström fondens intentioner till Frank Mangs Center. Två år senare 2005 erhöll Ab Mangsgården Oy upphovsrätten till F.Mangs hela litterära produktion.

Med tanke på den fortsatta verksamheten behövde föreningen en större samlingslokal, för Mangsgården kan inte ta emot grupper på mer än ca 50 personeråt gången. En ombyggnad av den stora ekonomibyggnaden från 1960-talet blev aktuell. Först stärktes byggnadens konstruktioner och tak, sedan gjordes kärrhuset/tröskhuset om till möteslokal. Sommaren 2004 hölls de första allsångssamlingarna och mötesserien Mangsveckan i uthuset, som då hade 250 sittplatser.

Denna utveckling gjorde att föreningen inlöste ekonomiebyggnaden av aktiebolaget. Och år 2005 utvidgades samlingslokalen med en läktare och nu är hela övre våningen ombyggd. Det f.d. fähuset har byggts om till kök och trivsam matsal med sittplatser för 120 personer. I övre våningen finns en modern mediastudio. Föreningens motto har från början varit att ta "ett steg i taget" under vår Herres ledning.