Oslo, Norge

Oslo, Norge

När Mangs 1932 fick kallelse att komma och predika i Betlehemskyrkan i Oslo flydde han. Den kyrkan och staden blev hans hemort i 15 år framåt. Det fanns även andra väckelser som var aktuella på den tiden i Norge men Mangsväckelsen blev den största. Man räknar att upp till 10.000 människor kom till tro genom den. "Det fanns någonting i den norska folksjälen, som gav gensvar på den hos mig nedärvda tonen från Finland. Jag hade full andlig frihet att utan spänning leva ut både min gåva och mitt budskap. Och så mötte jag en andlig hunger och öppenhet, som sög till sig nästan mer än jag hade att ge."

Från Oslo spred sig väckelsen vidare till Stavanger, Bergen, Ålesund Ulefoss i Telemarken:

"Frank Mangs var annonserad att tala, och folk från alla delar av Telemarken hade kommit för att höra honom. Platsen hade ett invånartal på runt 2000 personer. Omkring 4000 människor var samlade, och det fanns ingen lokal som kunde rymma alla. Man hade räknat med att ha mötena i en stor friluftspark. Men när dagen var inne, strömmade regnet ned från tunga moln.

Nu var goda råd dyra. Vart skulle man vända sig? Man hade sockenkyrkan att tillgå, men den rymde bara 800 personer.

Den enda utvägen var att dela upp åhörarskaran och låta den ena gruppen efter den andra få komma in. Så fylldes och tömdes kyrkan, fylldes och tömdes tills alla hade fått höra. Mangs stod då i predikstolen från klockan elva till klockan tre."