Tröskhuset, matsalen och mediastudion

Den stora ekonomiebyggnaden rymmer idag fyra olika funktioner

Tröskhuset. Som namnet låter förstå har här förr uppbevarats tröskredskap o.dyl. Nu finns här en stor samlingslokal med läktare med plats för upp till 400 personer. I salen finns högklassig ljudteknink, videorojektor och på väggen kan man rulla ner en 6 meter bred filmduk. Tröskhuset kan användas sommarttid till olika slags samlingar, konserter och seminarier.

Matsalen. Den gamla ladugården är omvandlad till rustik matsal med rum för110 personer. Invid matsalen finns storkök och sociala utrymmen. Matsalen är uppvärmd och kan användas året om.

Sommarkapellet. Invid matsalen finns ett vackert kapell som kan användas till kyrkliga förrättningar. Det fungerar utmärkt som dop- och vigselplats för mindre sällskap.

Studion. På andra våningen finns en mediastudio som är i flitigt bruk av lokala medieproducenter. Du kan beställa olika slags mediaproduktioner av vårt team.

Matsalen
Matsalen
Tröskhuset
Tröskhuset
Tröskhuset
Tröskhuset
Mediastudio
Mediastudio