Själavårdaren

Själavårdaren

Efter att Mangs minskat på sina offentliga uppträdanden på grund av sjukdom började han i stället själavårda människor i nöd. Samtalet mellan två blev en allt viktigare uppgift i hans kall.

I Sverige började Mangs skriva artiklar i olika tidningar bl.a Svenska Journalen där han i 23 års tid svarade på läsarnas frågor under rubriken "I förtroende".

Frank Mangs har sagt att skrivandet inte var lätt för honom och att han alltid fått tvinga sig att skriva. "Trots detta anser jag att skrivandet f.n. är min största uppgift"... "Under de år jag fått besvara frågor i olika sammanhang har jag mer än någonsin fått blicka in i den värld av nöd och ångest som många människor lever i." Mangs skrev liksom han talade: personligt, begripligt och med intellektuell och andlig skärpa.

Under de sista åren av sitt liv fick Mangs uppleva en ny offentlighet. Producent Bengt Roslund gjorde en TV-serie där Frank Mangs predikade och besvarade tittarnas frågor. Mangs skrev också en tredelad självbiografi "Högst personligt" där han summerade upp sitt liv. Mangs kom att betyda mycket för många i uppgiften som lyssnare och vägledare på ett både mänskligt och andligt plan.

De sista åren i sitt liv bodde Mangs i Karlstad och han avled på ett sjukhem där den 31 juli 1994. Frank Mangs begravdes vid Töcksfors kyrka.

(Töcksfors, nära gränsen till Norge, var en viktig plats för Mangs på äldre dar. I ett hus vid sjön Foxen bodde han på somrarna och i strandbastuns [bilden] övre våning skrev han flera av sina böcker.)