Ståbacka by

Ståbacka är en liten och trivsam by i södra Närpes, med vacker natur och trevliga invånare. Byn har anor långt tillbaka i tiden och många släkter har bott här i generationer. I Ståbacka har det alltid funnits någon form av liv och rörelse, vilket kanske delvis beror på det relativt höga antalet barn i förhållande till hushåll. Närheten till kusten och havet är i dag och har varit en fin tillgång genom tiderna.

Frank Mangs center har förstås bidragit till att sätta Ståbacka på kartan.

Det finns flera teorier om hur namnet på byn, Ståbacka, kom till. Här kommer några: Namnet skulle kunna härledas från när hästar och folk som vandrade genom trakterna stod och vilade sig i byn mellan backarna. Stubacka (Stugbacka) är en annan teori och syftar på "Kompelin", väster om berget, som sägs vara första stället man byggde på i byn. Somliga säger också att det skulle ha funnits mycket stubbar i området i något skede av historien och därmed börjat kallas just Stubbebacken, som sedan blivit Ståckacka. Ingen vet med säkerhet hur vad som är det rätta.

Ståbacka bodarna

Ståbacka bodarna har varit bybornas båthus-, fiskestug- och fäbodplats. Kor och får har hållits på bete här. Tre fähus har funnits. Ståbackabönderna hade det mest avancerade fisket i trakten förr (enligt boken "Byarna vid bergen"). Man fiskade framförallt strömming men även gädda, abborre, sik, lax och braxen. Fisken räckte också till byarna i närheten. Idag förekommer endast fritidsfiske här.

Båthusen på bilderna är bevarade i urspungligt skick. De har flyttats några gånger och till sin nuvarande plats i början av 1900-talet, på grund av landhöjningen.

Kaldnäs - Ståbacka m.fl. byars fiskargille r.f. arrenderar fyra byars samfällda fiskevatten, säljer fiskekort och hyr ut båtplatser. En fiskarstuga öppen för byborna färdigställs på ön söder om klobbskäret. På en kilometers promenadavstånd från Ståbacka bodarna, längs en gammal vinterväg kommer man till Rörgrund i Pjelax.

VÄGBESKRIVNING: Kör längs Riksåttan (E8) och ta avfart mot väg 67, Nya Kaskövägen. Fortsätt ca 5km och sväng vänster till Ståbacka sjöväg. Fortsätt ca 3 km och du har anlänt till sjöbodarna.


Bjärggropen

I början av 1980-talet byggde man om landsvägen som går genom byn. Då behövdes grus. Därmed fick vi ”bjärggropen” som är ca ett ha stor. Varje år har vattennivån stigit ca en meter och långsamt men säkert fyllts med härligt bergsvatten. Vattnet hålls rent och klart antagligen genom att det hela tiden cirkulerar och renas genom sprickor i berget. Det har t.o.m. varit godkänt som dricksvatten.

Det är en speciell upplevelse att simma i gropen, dels för att hela stället är så unikt, dels för att vattenkvaliteten är så behaglig. Bjärggropen har blivit en populär badplats, speciellt för ungdomar. Det bör nämnas att området är privatägt och allemansrätten gäller.

Somliga glömmer bort att där finns ingen som samlar ihop skräpet om man slänger det, vilket är lite tråkigt. För trivseln och allas bästa, ta hem ditt eget skräp om du besöker platsen.

Ståbacka skolstuga

Ståbacka skolstuga var ett av de första skolhusen i trakten. Bygget påbörjades 1880 och ett år därefter stod skolan klar. Initiativet togs redan 1875 av Carl Gustav Ehrström. Numera används skolstugan för diverse byamöten.

Berget

Berget är ett naturskönt litet område mitt i byn. Förr var den en viktig plats där man hade hela sju väderkvarnar, danslave och flera mindre byggnader. Man kan se husgrunder och kulturväxter såsom syrener på flera ställen vid berget, vilket vittnar om boning.