Vägen till evangelist

Vägen till evangelist


Frank Mangs deltog som elev i en evangelistkurs i Närpes under november 1916 men han kände att han inte var redo att bli predikant. Efter en tids befästningsarbete i Killinkoski kom han tillbaka till Närpes och anslöt sig till Närpes friförsamling. Sedan reste han några månader som predikant inom Vasa Kretsmission. Då Svenska Predikantskolan i Ekenäs öppnades hösten 1917 var Frank en av de fem eleverna. Men skolan stängdes följande vår p.g.a kriget. När den återöppnades hösten 1919 var Frank redan evangelist.

Han hade börjat predika i sina hembygder och en väckelse hade brutit ut i Övermark. Frank har själv sagt att han upplevde tiden som knapp. Jesus kunde komma när som helst och det fanns en andlig hunger som han som evangelist måste ta tillvara. Sådana tider kommer inte på beställning. Livet fick bli Frank Mangs högskola.

Redan under den tiden upplevde Frank starkt Guds närvaro när han predikade:"Herren bor i mig, jag är inte ensam. Får se vad han gör ikväll". "Genom mig ville Gud tala med människor och till människor om den sak som låg allra tyngst på mitt hjärta: syndarens frälsning – de förlorades och fördärvades frigörelse och förvandling till likhet med Kristus".

Väckelsen

Detta var det personliga genombrottet som evangelist för Frank Mangs. Här utformades det som skulle bli karakteristiskt för Frank Mangs, en folklighet kombinerat med ett radikalt budskap. Takten var intensiv; många gudstjänster, mycket sång inte minst av honom själv, en personlig utmanande predikan, eftermöten som han alltid ledde själv. Väckelsen i Kvevlax var en social och kulturell händelse. Liv förvandlades inte bara i bönehusen utan man bekände sin synd i hemmen, på landsvägen var som helst. Efter Kvevlax var Mangs en eftertraktad talare men också en utbränd sådan. Han var sjuk i åtta månader. Frank flyttade till släktingar i Helsingfors.

Hösten 1921 blev Frank Mangs inbjuden att hålla en mötesserie i Andreaskyrkan tillsammans med den unge evangelisten Ragnar Beitholz. Pingstkyrkan ordnade också väckelsemöten med Frank Mangs bl.a. i en av stadens största biografer. Människor som aldrig brukade uppsöka kyrkor kom. Väckelsemötena fortsatte hela vintern.