USA

USA

Mangs gjorde sammanlagt sju predikoresor till USA. Den första, ”bröllopsresan," som Frank gjorde tillsammans med fru Karin 1926, varade från september till maj och gick från kust till kust. Möten hölls i 35 städer i olika kyrkor och samfund, de mindre orterna fick 1-4 dagar, de större drygt en vecka. I Chicago predikade han totalt 6 veckor under tre olika tillfällen i sju olika kyrkor. Under hela vistelsen var Frank Mangs ledig bara en dag och det var i San Francisco.

Många av hans predikningar spelades in och skrevs upp. De sändes över lokalradiostationer och publicerades, i bland dagligen, i tidningar och tidskrifter. Mangs böcker såldes och lästes. Amerikanska förlag gav ut i Europa inte tryckta böckerna ”Vid Jesu kors” 1927 och ”Andefläktar” 1933. En del böcker översattes också till engelska. Följande resa 1931-32 varade likaså från september till maj och följde ungefär samma resrutt. Städerna Chicago, Minneapolis, Los Angeles, Turlock, Rockford fick mest tid.

Under året 1933 gjorde Mangs fyra resor över Atlanten. Märkligt, att det var samma år som väckelsen brann så starkt i Oslo. Men kanske just färden över Atlanten erbjöd den vila som Frank Mangs behövde för att orka. Om han kunnat ta sig över Atlanten lika fort som idag, hade han nog inte klarat det fullspäckade programmet.

Sju år senare 1940, då Finland hamnat i krig, reste Frank Mangs igen till USA för att predika och samla ihop pengar för sitt fädernesland. Nu hade han också lärt sig engelska för att kunna nå de engelsktalande ungdomarna. Vistelsen varade ett helt år.

Mangs deltog även i en stor konsertresa Svenska Missionsförbundetin predikanter i USA i 1954.

Det största tillfälle där Frank Mangs talade var på Soldier Field i Chicago, då han tillsammans med några andra predikanter talade för 35 000 människor. Frank Mangs var amerikasvenskarnas främsta själavårdare under 1920- och 30-talen.