Mangsgården

Mangsgården är en populär plats för kurser, sammankomster, födelsedags- och familjefester. Den totalrenoverade hemgården är föreningens fysiska hemvist och ett utmärkt exempel på österbottnisk bondgård.

Nedre våningen består av farstu, farstukammare, framstuga, storstuga och ett modernt kök. I den hemtrevliga storstugan finns en öppen spis. Framstugan passar bra för föreläsningar och seminarier. I farstukammaren finns Frank Mangs skrivbord, gitarr och ett bokbord. På övre våningen finns ett biblioteksrum och flera små kammare. Om du vill veta mer, kontakta oss via vårt kontaktformulär, eller ring 06 - 225 9210.
Mangsgården
Mangsgården
Matsal
Matsal
Mangsinkartano
Mangsinkartano
Bibliotek
Bibliotek
Föreläsningsal
Föreläsningsal
Mangsgården
Mangsgården
Mangsgården
Mangsgården
Mangsgården
Mangsgården

Tröskhuset, matsalen och mediastudion

Den stora ekonomiebyggnaden rymmer idag fyra olika funktioner

Tröskhuset. Som namnet låter förstå har här förr uppbevarats tröskredskap o.dyl. Nu finns här en stor samlingslokal med läktare med plats för upp till 400 personer. I salen finns högklassig ljudteknink, videorojektor och på väggen kan man rulla ner en 6 meter bred filmduk. Tröskhuset kan användas sommarttid till olika slags samlingar, konserter och seminarier.

Matsalen. Den gamla ladugården är omvandlad till rustik matsal med rum för110 personer. Invid matsalen finns storkök och sociala utrymmen. Matsalen är uppvärmd och kan användas året om.

Sommarkapellet. Invid matsalen finns ett vackert kapell som kan användas till kyrkliga förrättningar. Det fungerar utmärkt som dop- och vigselplats för mindre sällskap.

Studion. På andra våningen finns en mediastudio som är i flitigt bruk av lokala medieproducenter. Du kan beställa olika slags mediaproduktioner av vårt team.

Matsalen
Matsalen
Tröskhuset
Tröskhuset
Tröskhuset
Tröskhuset
Mediastudio
Mediastudio

Elisgården

Namnet har gården fått efter Frank Mangs brorson Elis Mangs. Han lät bygga gården på 1970-talet. Nu används Elisgården som kontor, lager och inkvartering för gäster. Prydligt bostadshus med kök, badrum, tre dubbelrum (eg. två sovrum + vardagsrum), max 10 personer. Uthyres för kortare eller längre perioder i samband med evenemang.
Elisgården
Elisgården
Elisgården
Elisgården

Ståbacka by

Ståbacka är en liten och trivsam by i södra Närpes, med vacker natur och trevliga invånare. Byn har anor långt tillbaka i tiden och många släkter har bott här i generationer. I Ståbacka har det alltid funnits någon form av liv och rörelse, vilket kanske delvis beror på det relativt höga antalet barn i förhållande till hushåll. Närheten till kusten och havet är i dag och har varit en fin tillgång genom tiderna.

Frank Mangs center har förstås bidragit till att sätta Ståbacka på kartan.

Det finns flera teorier om hur namnet på byn, Ståbacka, kom till. Här kommer några: Namnet skulle kunna härledas från när hästar och folk som vandrade genom trakterna stod och vilade sig i byn mellan backarna. Stubacka (Stugbacka) är en annan teori och syftar på "Kompelin", väster om berget, som sägs vara första stället man byggde på i byn. Somliga säger också att det skulle ha funnits mycket stubbar i området i något skede av historien och därmed börjat kallas just Stubbebacken, som sedan blivit Ståckacka. Ingen vet med säkerhet hur vad som är det rätta.

Ståbacka bodarna

Ståbacka bodarna har varit bybornas båthus-, fiskestug- och fäbodplats. Kor och får har hållits på bete här. Tre fähus har funnits. Ståbackabönderna hade det mest avancerade fisket i trakten förr (enligt boken "Byarna vid bergen"). Man fiskade framförallt strömming men även gädda, abborre, sik, lax och braxen. Fisken räckte också till byarna i närheten. Idag förekommer endast fritidsfiske här.

Båthusen på bilderna är bevarade i urspungligt skick. De har flyttats några gånger och till sin nuvarande plats i början av 1900-talet, på grund av landhöjningen.

Kaldnäs - Ståbacka m.fl. byars fiskargille r.f. arrenderar fyra byars samfällda fiskevatten, säljer fiskekort och hyr ut båtplatser. En fiskarstuga öppen för byborna färdigställs på ön söder om klobbskäret. På en kilometers promenadavstånd från Ståbacka bodarna, längs en gammal vinterväg kommer man till Rörgrund i Pjelax.

VÄGBESKRIVNING: Kör längs Riksåttan (E8) och ta avfart mot väg 67, Nya Kaskövägen. Fortsätt ca 5km och sväng vänster till Ståbacka sjöväg. Fortsätt ca 3 km och du har anlänt till sjöbodarna.


Bjärggropen

I början av 1980-talet byggde man om landsvägen som går genom byn. Då behövdes grus. Därmed fick vi ”bjärggropen” som är ca ett ha stor. Varje år har vattennivån stigit ca en meter och långsamt men säkert fyllts med härligt bergsvatten. Vattnet hålls rent och klart antagligen genom att det hela tiden cirkulerar och renas genom sprickor i berget. Det har t.o.m. varit godkänt som dricksvatten.

Det är en speciell upplevelse att simma i gropen, dels för att hela stället är så unikt, dels för att vattenkvaliteten är så behaglig. Bjärggropen har blivit en populär badplats, speciellt för ungdomar. Det bör nämnas att området är privatägt och allemansrätten gäller.

Somliga glömmer bort att där finns ingen som samlar ihop skräpet om man slänger det, vilket är lite tråkigt. För trivseln och allas bästa, ta hem ditt eget skräp om du besöker platsen.

Ståbacka skolstuga

Ståbacka skolstuga var ett av de första skolhusen i trakten. Bygget påbörjades 1880 och ett år därefter stod skolan klar. Initiativet togs redan 1875 av Carl Gustav Ehrström. Numera används skolstugan för diverse byamöten.

Berget

Berget är ett naturskönt litet område mitt i byn. Förr var den en viktig plats där man hade hela sju väderkvarnar, danslave och flera mindre byggnader. Man kan se husgrunder och kulturväxter såsom syrener på flera ställen vid berget, vilket vittnar om boning.