Böcker

Författaren Frank Mangs

 • Han skrev om LIVET. Böckerna är skrivna för människor i nöd, svårigheter och kamp.
 • Han skrev begripligt. Folkets språk, inga fina svåra ord. Meningarna är i regel korta. Men ändå lyckas han fånga studenter lika bra som oskolade bönder.
 • Många avsnitt i böckerna är av predikokaraktär, ja, rentav nedtecknade predikningar (t.ex. Polislyktan och himlaljuset). Några av böckerna är mer av systematisk ämnesbehandling. En sak är gemensam: Han talar evangelistens språk: intensitet, personlig adress, lagens hot och nådens löfte. Citerar ytterst sällan andra författare.
 • Bertil Paulsson: Om han nådde djupet i själarna med sin muntliga förkunnelse ända ner till slumrande samveten och förträngda skuldkänslor, då nådde han långt ut i bygden med sina skrifter. Men vi har en inflation i fromma ord, lätta ord, urholkade ord, ord med efterklang i många fall. Av sådant behäftades inte Mangs.
 • Anekdoter eller roliga historier (vitsar) drog han sig för. Exemplen han tog fram kom ofta från möten med människor, naturligtvis med bevarande av den personliga integriteten.
 • Ibland var han mycket färgstark, ibland väldigt mjuk, ibland lyrisk.
 • Han sade: Jag skriver ofta med musik i själen. Det måste vara rytm i det skrivna för att folk skall lockas att läsa det. Så söker jag att undvika att den ena satsen slutar med samma ljud som nästa sats börjar med.
 • Han skrev ca 40 böcker mellan åren 1922 och 1986. Se särskild förteckning. Somliga har sålts i hundratusental. Han skrev som mest tre böcker per år. De har översatts till minst 15 språk: finska, norska, danska, engelska, tyska, franska, estniska, tjeckiska, ryska, isländska, grönländska, kinyarwanda (bantuspråk) kinesiska och ännu något asiatiskt språk som Linnea Wöllner ej vet vilket det är. Flera av böckerna har getts ut i nya upplagor. Han skrev regelbundet många tidningsartiklar i bl.a. Svenska Journalen (läsarnas frågespalt) och Hemmets Vän.

Böcker indelade enligt typ

Predikoböcker

 • (2) Vad är sanning
 • (3) Andens budskap
 • (4) Ett Guds ingripande
 • (8) Mästarens väg
 • (10) Att de må vare ett
 • (11) Är du en kristen?
 • (13) Synd och sanning
 • (14) Andlig väckelse
 • (15) Lägg ut på djupet
 • (16) Personlig frälsning
 • (18) Var vid gott mod
 • (19) Varje kristen en själavinnare
 • (20) På nya vingar
 • (22) Med brinnande lampor
 • (24) Vad tänker Gud om din kristendom?
 • (25) Jag tror på de heligas samfund
 • (27) Han begynte om igen
 • (28) Polislyktan och himlaljuset
 • (31) Sången om livet
 • (42) Bilder och budskap

Teologiska verk

 • (5) Guds folk och människosonens dagar
 • (14) Andlig väckelse
 • (25) Fungerande gemenskap
 • (35) Frälsning och dop
 • (44) Helbrägdagörelse och andeliv

Handböcker för det kristna livet

 • (1) De första stegen på livets väg
 • (3) Andens budskap
 • (6) Guds väg
 • (10) Att de må vara ett
 • (12) Frälsningens väg
 • (18) Var vid gott mod
 • (19) Varje kristen en själavinnare
 • (23) Varför är jag en kristen?
 • (24) Vad tänker Gud om din kristendom?
 • (27) Han begynte om igen
 • (32) Gud har begynt
 • (36) Det finns hopp
 • (41) avd 2 Fungerande liv

Människomöten, memoarer och reseskildringar

 • (21) Över land och hav
 • (17) Till Orienten
 • (26) Människor i kamp
 • (21) Över land och hav
 • (30) De var människor
 • (37) Minnen och människor
 • (38) Högst personligt I
 • (39) Högst personligt II
 • (40) Högst personligt III
 • (41) avd 1 Fungerande liv, 16 bilder …
 • (43) Människor jag mött

Frågor och svar

 • (29) Det finns en väg
 • (33) Öppet svar
 • (34) Fritt ur hjärtat
 • (41) avd 3 Frågor från TV-serien Högst personligt

Böcker och småskrifter

 • (1) De första stegen på livets väg (Lindblads) 1922 Utgiven 1921 på WSOY
  47 sidor. En skrift för nyfrälsta. Den delades ut på väckelsekampanjerna. Innehållet är tidlöst: Frälsningsvisshet, Att bli bevarad, Låt eder uppfyllas av Anden mm.
 • (2) Vad är sanning (Sanningsvittnet) 1924
  80 sidor. Innehåll bl.a. Pilatus och den stora frågan, Sanningen skall frigöra
 • (3) Andens budskap (Sanningsvittnet) 1925 Nyutgåva Taborförlaget 1966
  102 sidor. Skrivet till dem som förlorat den första kärleken. För både gamla kristna, ungdomar och nyfrälsta.
 • (4) Ett Guds ingripande (Sanningsvittnet) 1925
  94 sidor. Några uppsatser om vår tids religiösa behov. Innehåll bl.a. Mindre strid om Anden – Mera bön om Anden, Bedjande kristna, Ett andligt genombrott, Kristi efterföljare, Att de må vara ett, Frigjorda själar.
 • (5) Guds folk och människosonens dagar (Sanningsvittnet) 1925
  48 sidor. Om Jesu återkomst. Innehåll bl.a. Tillståndet i kristenheten före hans ankomst, Vilka får vara med när han kommer.
 • (6) Guds väg (I Ekenäs) 1926
  Häfte 48 sidor. Innehåll bl.a. Någonting nytt skall komma.
 • (7) Vid Jesu kors (Evang Miss Cov Chicago) 1927
  Skriven under någon amerikavistelse, inte utgiven i Europa
 • (8) Mästarens väg (Sanningsvittnet) 1929 Nytryck i Sverige 1976.
  102 sidor. En samling predikningar. Innehåll bl.a. Följ mig, Det nya livet, Frestad, Förföljd, Från bönens värld, Getsemane och Golgata, Upptagen till Himmelen.
 • (9) Andefläktar (Missionsvännen Chicago) 1933
  Utgiven i USA.
 • (10) Att de må vare ett (Det Norske M:förbund Oslo) 1934
  24 sidor. Innehåll: om partisinne, Den kristna enheten. Skriven i Norge och översatt till norska.
 • (11) Är du en kristen? (Halls) 1934
  128 sidor. Innehåll 4 predikningar i Oslo.
 • (12) Frälsningens väg (Harriers) 1935
  Ett litet häfte á 48 sidor. Utdelat åt bl.a. soldater.Tryckt i mer än 100 000 ex.
 • (13) Synd och sanning (Harriers) 1935
  143 sidor. Ett allvarligt budskap till både kristna och värdsliga. Innehåll bl.a. Synd, ärlighet mot sig själv, ärlig mot Gud, Ett rent hjärta, Ett förkrossat hjärta, En helad vilja, Hur bli en själavinnare, Guds räddning.
 • (14) Andlig väckelse (Harriers) 1937. Nyutgåva på Frank Mangs Center 2004.
  109 sidor. En stark ”handbok” om väckelse. Innehåll bl.a. Det skall börja med väckelse, Den är Guds metod, Väckelsens ande, Det andliga genombrottet, Känslolivet, Samvetet, Andevärlden, Hinder för väckelse, Varför så ringa resultat, Om inte väckelsen kommer.
 • (15) Lägg ut på djupet (Harriers) 1937
  102 sidor. En bok för människor som misslyckats och är på sidan om Mästarens plan. Speciellt för trötta predikanter. Börjar med bilden om fiskarna som ej fick någon fisk. Innehåll bl.a. Den stora missräkningen, Mästarens plan, Varför har vi misslyckats, Vägen ut på djupet osv.
 • (16) Personlig frälsning (Sanningsvittnet) 1937
  35 sidor. Innehåller 4 st andakter (10 min) som behandlar ämnet.
 • (17) Till Orienten (Harriers) 1938
  204 sidor. En reseskildring. Med bil till Balkan, Palestina och Nordafrika. 2 ½ mån på resa. Frun Karin med. Resrutt: Sverige – Berlin – Prag – Wien – Budapest – Zagreb – Tirana – Saloniki – Aten – båt till Haifa – Jerusalem – Kairo – Alexandria – Cyrene – Tripolis – båt till Italien – Rom – Berlin – Köpenhamn – Sverige. Mycket spännande.
 • (18) Var vid gott mod (Harriers) 1939
  71 sidor. Till de lidande, människor i svår nöd, och deras vänner. Innehåll bl.a. Lidandets gåta, Källan i tåredalen, Läkedom, Välsignelse.
 • (19) Varje kristen en själavinnare (Sv Missionsf) 1939 Nyutgåva HF:s förl. 1988
  108 sidor. Ett väckelsekristendomens riktmärke. En praktisk handbok om själavinnande..
 • (20) På nya vingar (Harriers) 1941
  102 sidor. Ny kraft för trötta människor. De blir som örnen på nya vingar.
 • (21) Över land och hav (Harriers) 1941
  254 sidor. En reseskildring. Innehåll bl.a. Från Sverige till Finland under kriget. Till Amerika i krigstid. Bland amerikascandinaver och samlar in penningunderstöd för de krigsdrabbade i Finland. Predikar för 35 000 i Chicago. Började predika på engelska. Till Kuba. Till Florida.
 • (22) Med brinnande lampor (Harriers) 1942
  141 sidor. Liknelsen om de tio jungfrurna. Ett väckelsebudskap.
 • (23) Varför är jag en kristen? 1942
  Ett häfte 24 sidor. För evangelisation.
 • (24) Din uppgift (Harriers) 1943 Utgiven på Taborförlaget med titeln ”Vad tänker Gud om din Kristendom”.
  62 sidor. Utgår från Judas brev. Innehåll bl.a. Vad tänker Gud om din kristendom, Som skyar utan vatten, Vilka spår lämnar du, Som moln fyllda av välsignelse. Guds enda väg till världen går genom de heligas liv.
 • (25) Jag tror på de heligas samfund (Sv Missionsf) 1943 Nytryck med titeln, ”Fungerande gemenskap” 1982.
  125 sidor. Innehåll bl.a. Gemenskap över alla partigränser och åsiktsklyftor, Gemenskap med Honom, Vilka är de heliga?, Organism eller organisation, Etiketten eller innehållet, Andligt släktskap, Predikantens kontakt med sina åhörare, Bikten (delgivningen), Religiöst kvacksalveri, Andliga invalider, Att kunna samtala, Stumma kristna, Baktalande kristna, Gemensam bön, Gemenskapen vid Herrens bord.
 • (26) Människor i kamp (Harriers) 1944
  256 sidor. Om hur olika människor funnit Gud. Innehåll bl.a. Folk i Finland i krigstid, Finska studenter, Överrasknings-väckelse i Sordavala, I Telemarken i Norge, Kampanj i Chicago, Predikantmöte nordvästra USA, Privat väckelsemöte bland bankmän, Ett förvandlat hembiträde, En självmordskandidat.
 • (27) Han begynte om igen (Filadelfia) 1946. Nyutgåva på Frank Mangs Center 2003.
  140 sidor. En bok för alla som någon gång har misslyckats. Bilden och beskrivningen tagen från krukmakarens verkstad.
 • (28) Polislyktan och himlaljuset (Sv. Missionsförbundet / Taborförlaget) 1947
  124 sidor. Många fina predikningar. En bok om synd och syndare. Vi fungerar ofta som en polislykta. Innehåll bl.a. Egna små förseelser – andras brott – bristande självkännedom, Religiösa mumier och fariseer, Falsk trygghet, Den rike och självgode, Genomstrålad och avslöjad, När ljusets konung kommer, Guds sprängkraft, Helgon.
 • (29) Det finns en väg (Gummerssons) 195
  195 sidor. Frågor och svar från Svenska Journalen. Innehåll bl.a. Sökare och tvivlare, Synd, Bikt, Förlåtelse, Sjukdom och gudstro, Man o kvinna, fruktan o framtiden, Vardagsuppgifter och Guds kallelse.
 • (30) De var människor (Lindblads/Harriers) 1952
  116 sidor. Brottstycken ur människors liv. Innehåll bl.a. Tjuven som blev frälst, Ateisten som slutade bråka, Sjömannen som söp, Ateistgruppen vid lärarseminariet, Den hårde blev ödmjuk, han som levde i ljuset, Ett helgon.
 • (31) Sången om livet (Harriers / Taborförlaget) 1953 Nyutgåva 1980-talet
  191 sidor. Boken föddes under en sjukhusvistelse. En bok om livet. Skriven i romanform. Innehåll: Den ensamma kvinnan och Jesus vid Sykars brunn. Det levande vattnet mm.
 • (32) Gud har begynt (Sv Missionsf) 1956
  38 sidor. En vägledning för dem som nyss har börjat vandringen med Jesus. Innehåll bl.a. Att arbeta på sin frälsning, Kampen att lämna synden, Den kristna församlingen, Bönelivet.
 • (33) Öppet svar (Harriers) 1959
  207 sidor. Frågor och svar av och till Sv. Journalens läsare. Innehåll: sakområden synd, frälsning, tvivel, självrannsakan, min nästa, bön.
 • (34) Fritt ur hjärtat (Svenska Journalen) ca 1960 (?)
  En samling artiklar ur tidningen Svenska Journalen 1937 – ca 1960 (?)
 • (35) Frälsning och dop (Gummessons) 1961
  125 sidor. Behandlar dopfrågan. Mangs ville ej ta upp den i Sv Journalen. Mångsidig behandling av ämnet.
 • (36) Det finns hopp (Harriers/Samförlaget) 1969. Nytryck av NärKrist 1997.
  23 sidors häfte. En skrift för levnadströtta människor. Som evang.material.
 • (37) Minnen och människor (Harriers/Filadelfia/Taborförlag) 1972
  115 sidor. 25 stycken personligt utformade teckningar i skarpa beskrivningar om möten med människor ofta i en krisartad situation.
 • (38) Högst personligt I (Harriers) 1977
  248 sidor. Mangs memoarer del 1. Utkom till hans 80-årsdag. Innehåll bl.a. Om hemmet, barndomen, ungdomen. Evangelistkursen 1916, Militären, Kallelsen 1917, Väckelsemöten i Yttermark, Övermark, Vasa, Kvevlax, Åbo, Helsingfors, Gävle, De pingstbetonade, Andedopet, Väckelsekampanj i Göteborg, Problem med ouppfostrade ungdomar i Anden, Stormiga möten, Torpkonferenserna, Över mörka djup (personlig kris) mm.
 • (39) Högst personligt II (Harriers) 1978
  250 sidor. Mangs memoarer del 2. Innehåll bl.a. Något om uppfostran, Kär i Karin – skilsmässan, Väckelse-kampanj i Uppsala, En vinter i Stockholm, I Chicago och andra platser i Amerika, I Oslo (tält för 4000 pers. 7000 kom), I Trondheim (Folk höll på att trampa ner varandra, måste börja predika dåligt för att mindre folk skulle komma, → Folk började be mera.) Kriget i Finland, Varför jag ej blev pingstvän, Den andliga atmosfären.
 • (40) Högst personligt III (Harriers) 1980
  260 sidor. Mangs memoarer del 3. Enligt Mangs var det förlaget som övertalade honom att skriva del 3. Allmän kommentar om hans memoarer och böcker över huvudtaget: Han var dålig att teckna med penna eller pensel, men fenomenal att teckna med ord. Han var en språkkonstnär. Innehåll bl.a. När väckelsen var som intensivast; 12 predikningar per vecka,då överträdde jag naturlagen på min egen kropp, Kaktusen som blev en predikan, Systrarna Mili och Mari, Predikant i tvivel, Predikan i Sveriges TV 1980, På Torpkonferensen, Besök i Närpes 1980, Möte med Jesus på en parkbänk i Haga.
 • (41) Fungerande liv (Harriers) 1981
  229 sidor. Är egentligen en fortsättning på Mangs memoarer. Avdelning 1: 16 bilder av mycket vardagsnära händelser med männinskor. Avdelning 2: Fungerande liv. Börjar med: Vad är kristendom? Avdelning 3: Frågor från TV-serien Högst personligt. 14 st frågor och svar.
 • (42) Bilder och budskap (Harriers) 1982
  Innehåll: 45 st betraktelser (bilder) ur Bibeln, t.ex. Den heliga elden, Lösa tungor och lösta tungor, Stugmöte i Kapernaum, Dåliga ursäkter, Dömd och frikänd mm. Fungerande gemenskap (Evangelipress) 1982
  137 sidor. Samma innehåll som ”Jag tror på de heligas samfund”. utkommen 1943. Jämför bok nr 25.
 • (43) Människor jag mött (Evangelipress) 1983
  171 sidor. Ett urval ur Mangs tidigare produktioner. Förlagets kommentar: Då innehållet är tidlöst spelar det ingen roll. Innehåll: 22 st laddade berättelser om mer eller mindre ovanliga möten med människor.
 • (44) Helbrägdagörelse och Andeliv (Evangeliepress) 1986
  80 sidor. Innehåll bl.a. Sjukdomar, Då Gud griper in, Tro – övertro, Alla blir ej botade, Herren din läkare, Vinträdet och grenarna.
 • Är tron en privatsak? (Harriers) 1988
  64 sidor. Boken är ett utdrag ur boken ”Fungerande liv”. Se bok nr 41. Den kom till som svar till folk som ville veta mer efter tv-utfrågningarna.

Utgivna som talböcker för synskadade

Han begynte om igen
Minnen och människor
Högst personligt del I – III
Fungerande liv
Bilder och budskap

Utgivna sångsamlingar

Konferenssånger 1926
Frihetsklockan 1927
Skynda till Jesus 1929
Evangeliska sånger ”Mangsboken” 1926 (?) (Tryckt i 280 000 ex)

Medverkan i andras böcker

I närbild av Bertil Paulsson (Harriers) 1984
Arvet som glöder av Harry Månsus (InterSkrift) 1988

Karin Mangs (hans hustru) har skrivit en bok: Barn i vardagslag (Harriers) 1944
Om familj och barnuppfostran. Mycket bra och tidlös.

Rulla till toppen