Nyheter

Teologen och författaren Olof Edsinger

Gästtalare under Mangsveckan

Biskop emeritus Erik Vikström

Gästtalare under Mangsveckan

Mangsveckan

Biskop emeritus Erik Vikström är född år 1941. Han är teologie doktor och författare till ett tiotal böcker, varav några herdabrev. Vikström var biskop för Borgå stift i 24 år. I yngre år var han en av initiativtagarna till Studentmissionen och var senare aktiv i den inomkyrkliga väckelserörelsen Luthersk Inremission (LIM). Han har också i två olika repriser varit Finska Missionssällskapets (FMS) missionär i Tanzania, där han verkat som lärare vid Makumira Theological College. Erik Vikström bor med hustrun Kerstin i Borgå. De har fyra barn, åtta barnbarn och tre barnbarnsbarn.

Olof Edsinger är född år 1976 och uppvuxen inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS). Han är teolog och författare, och har redan hunnit skriva ett dussintal böcker – de flesta på teman som knyter an till Bibeln och det kristna lärjungaskapet. Efter att under nio år ha arbetat som generalsekreterare för EFS:s barn- och ungdomsorganisation Salt, och tre år som ledarutvecklingskonsulent i NLM ung i Norge, är han sedan hösten 2017 generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Han bor utanför Uppsala, är gift med Mona och de har tre barn tillsammans.

The Petersens

Blue grass gospel music from Missouri, USA

Entré 15€

Mangsveckan 2019

"KORSETS VÄG OCH KORSETS KRAFT"

To 8.8
19.00 Kvällsmöte: "Det andliga läget idag." Erik Viktröm

Fr 9.8
13.30 Seminarium 1: Apostolisk kristendom I. Erik Vikström
16.00 Seminarium 2: Apostolisk kristendom I. Erik Vikström
17.30 Middag
19.00 Kvällsmöte: Jesus - Guds offerlamm. Olof Edsinger.

Lö 10.8
10.30 Seminarium 3: Korsets väg - om lidandet i det kristna livet." Olof Edsinger.
12.00 Lunch
13.30 Seminarium 4: Korsets kraft - om härligheten i det kristna livet. Olof Edsinger
16.00 Seminarium 5: Domen - evangeliets bortglömda dimension. Olof Edsinger
17.30 Middag
19.00 Kvällsmöte: Jesus - lejonet av Juda". Olof Edsinger

Sö 11.8
12.00 Högmässa i Närpes kyrka: Sanning och sken. Olof Edsinger predikan, Erik Vikström liturg.
13.30 Kyrklunch i Närpes församlingshem (anmälan före 6.8 tel 045-3461300 el. 040-7117692)
14.00 Samling "Åt en okänd Gud. Om Paulus i Athen." Erik Vikström.