Nyheter

Inhiberade tillställningar

Avbokade program och tillställningar under våren

Mangsveckan 13-16.8

Tema: Lägg ut på djupet!

med Hakon Fagervik och Rauno Karmitsa

Program

Torsdag 13 augusti

19.00 Kvällsmöte: "På din befallning, Herre" (Rauno Karmitsa)

Fredag 14 augusti

13.30 Eftermiddagsmöte 1: "Kasta era bekymmer på Herren" (Rauno Karmitsa)

15.00 Kaffe

16.00 Eftermiddagsmöte 2: "Jag skall göra er till människofiskare" (Rauno Karmitsa)

17.30 Middag

19.00 Kvällsmöte: "Lägg ut på djupet!" (Håkon Fagervik)

Lördag 15 augusti

10.30 Förmiddagsmöte: "Bed och ni skall få" (Håkon Fagervik)

12.00 Lunch

13.30 Seminarium 1: "Mangsväckelsens frukt i norsk kristenhet" (Asbjørn Johansen)

15.00 Kaffe

16.00 Seminarium 2: "Väckelse som förändrar den andliga maktbalansen" (Asbjørn Johansen)

17.30 Middag

19.00 Kvällsmöte: "Kasta ut era nät till fångst!" (Håkon Fagervik)

Söndag 16 augusti

12.00 Högmässa i Närpes kyrka: "Kallelsetider" (Håkon Fagervik)

Israelkonferens 10-12.7

Årets israelkonferens är uppskjuten p.ga coronakrisen.