Välkommen!

Frank Mangs var en evangelist som berörde hundratusentals människor i Norden och USA. Han föddes 1897 i Närpes, Finland, och var aktiv mellan åren 1916 och 1992. En av orsakerna till hans stora genomslagskraft var att han vågade erkänna sin egen svaghet och sitt beroende av Gud. Han hade en medkänsla för människor i nöd och ägnade sitt liv åt att hjälpa dem till frälsning.

2002 grundades Frank Mangs Center r.f. för att nå människor i vår tid med evangelium och bevara det väckelsearv som Frank Mangs lämnat efter sig. Föreningen ordnar kristna evenemang, samarbetar med andra kristna, ideella och kulturella organisationer samt med statliga och kommunala organ. Föreningen har också en aktiv mediastudio som jobbar missionerande med tv- och radioarbete.

Varmt välkommen!


Välkommen!
Rulla till toppen