Medlemskap

Frank Mangs Center har idag över 500 medlemmar världen över, de flesta från Finland och Sverige. Som medlem i föreningen stödjer du den mission vi utför, exempelvis genom att ordna kristna konferenser och sprida evangeliserande litteratur på flera språk i olika länder.

Medlemskapet är helt frivilligt och krävs inte för att delta i våra offentliga evenemang. Medlemskapet kostar 20 euro per år. Du har inga förpliktelser och medlemskapet upphör automatiskt om du inte betalar medlemsavgiften under två år. Medlemskap krävs för att kunna väljas in i styrelsen.

Förmåner

  • Kallelse till föreningens höst- och vårmöte.
  • 20 % rabatt på hyror för våra lokaler.
  • 20 % rabatt på Frank Mangs böcker.
  • Du stödjer föreningens allkristna verksamhet i Frank Mangs anda.

Ansök

Skicka ett e-postmeddelande till info@frankmangscenter.fi, i vilket ordet ”medlemskap” eller ”medlem” gärna får ingå i rubriken. Följande information krävs för att vi ska kunna behandla din ansökan:

  • förnamn och efternamn
  • postadress
  • e-postadress (om annan än den du skickar ifrån).

Nya medlemmar måste godkännas av styrelsen; tillåt därför en handläggningstid på högst fyra veckor. Tack för ditt stöd!

Rulla till toppen