Citat om Frank Mangs

Frank Mangs är en av 1900-talets största gudsmän. Skulle han levat och bott i USA skulle han ha varit en världsevangelist.

Billy Graham

Lyssna noga på Frank och du ska få uppleva de djupa skogarnas allvar, de ödsliga fjällens ensamhet, de blommande ängarnas skönhet – och skogstjärnens outgrundlighet. Han talar de mångas språk och tolkar de mångas behov just hos oss i Norden.

Berthil Paulson

Att Mangs var en stor predikant vet de flesta, men alla kanske inte vet att han var en stor människa och människokännare och att han lade märke till sådant som kanske inte alla ser. I Kvevlax satt vi båda tillsammans mellan mötena och Frank förberedde kvällens predikan. Han frågade om min åsikt – som om han varit en nybörjare och osäker om vad och hur han skulle predika på kvällen. Detta vittnar väl om en riktig och äkta ödmjukhet? Och om hans storhet som människa.

Harry Holtti

I själ och hjärta och i sin utrustning är Frank Mangs evangelist. Han predikar väckelse – men han vänder sig inte i första hand till dem som står utanför de kristna leden. Han talar till de till namnet kristna – men når på den vägen också andra.

Linnéa Wöllner

Personligen var Mangs en ”flott” karl, trettiofem år. Han var med andra ord en stilig man, som är ett stort plus för en förkunnare. Det var ovanligt att se teaterkikare i våra kyrkor. Men nu kom de fram. I massor. Själv anser jag att pastor Mangs var profeten, naturbegåvad som få – och med en gåva som fick folk att lyssna till budskapet.

Simon Thors (Norge)

Man kan givetvis fråga vad som är den djupaste hemligheten till att bondpojken från Närpes i Österbotten blev Skandinaviens mest kände evangelist. Ytterst är det givetvis en fråga om Guds nåd och bestämmelse. Det är en kombination av medfödda gåvor och det som Bibeln kallar Andens smörjelse och utrustning, som har medverkat till att dana Mangs till ett särpräglat och benådat redskap i en stor Mästares hand. Och att han därtill varit ödmjuk nog att se sig själv just bara som ett instrument, som Gud av nåd behagat använda, då det vilat i Hans hand.

Stig Abrahamsson

Det var någon som sade, berättar Frank Mangs vid ett tillfälle, att min framgång berodde på att jag kom från Finland. Och att jag sjöng. Men han sade inget om de helige Ande.
Hemligheten med Mangs ligger naturligtvis i att han är en man fylld av helig Ande och tro.

John Hedlund

Vad var det som gjorde att han med sitt budskap kunde fånga, ja, nästan trollbinda mer än tre tusen personer som hörde honom? Inte bara hans egen åldersgrupp, utan även barnen och ungdomarna fångade han med sitt budskap. Var det kanske hans finlandssvenska dialekt, var det hans pedagogiska, ibland nästan fulländade predikokonst eller var det hans rakt på sak framställning? Jag tror emellertid att det berodde på att han var smord för bestämda uppgifter för den tid som var hans.

Bo Hörnberg

Frank Mangs har inte haft en lätt väg att gå. Han kunde ha blivit bitter. I stället har han inte bara ”bevarat tron” utan i Guds händer blivit en profet i vår egen tid, en bärare av helig eld, ständigt förnyad genom ständigt förnyad överlåtelse åt Herren.

Margareta Malmgren

Den djupaste hemligheten i Frank Mangs förkunnelse och livsgärning är – så långt jag kan se – den intensiva upplevelsen av Jesu personliga närvaro och Guds handlande i mänskornas värld idag. Detta är det inre, dynamiska pulsslaget som kännetecknar hans budskap från hans första lilla bok år 1922 och fram till de senaste böckerna.

Harry Månsus

Som chaufför och ensam i bilen med nestorn bland väckelsens bärare i Norden ställde jag frågan till Frank Mangs: ”Vad skulle du ändra om du fick börja om igen som predikant?” Utan betänketid, med sin karakteristiska finlandssvenska dialekt, mejslade han ut svaret. ”Jag skulle satsa på dem som vill. Jag har ägnat mycket tid åt att motivera ovilliga men om jag fick leva om mitt liv skulle jag helt ägna mig åt dem som vill”.

Dan Salomonsson
Rulla till toppen